Sidefelt til ytterdør

Sidefelt tett, todelt glass og helt glass, går til de fleste typer ytterdører.

Man kan også spesiabestille side felt til hver enkelt dørmodell

- dette på forespørsel.