Foringer

Foring og listverk

I de fleste bygg er det behov for utforinger rundt vindu og balkongdører før det kan listes. Vi kan levere utforinger og innvendig listverk i alle bredder og farger, og hvit NCS S 0502Y er standard.

Foring
Foring Furu Malt
Foring Furu Ubehandlet
Foring MDF Hvit foliert
Foring MDF Malt
G-fix*

Listverk
Gerikt Furu 12x45mm
Gerikt Furu 12x58mm
Gerikt Furu 12x70mm
Gerikt Furu 12x95mm

Blomsterbrett
Blomsterbrett MDF Hvit foliert
Blomsterbrett MDF Malt


G-fix sparer deg tid!

Norgesvinduet Svenningdal as tilbyr G-fix system med bakgrunn at løsningen gir kunde/montasje lavere kost og sparer tid.

Det er høy fokus på at vinduene skal tåle fuktpåkjenningene som kommer fra utsiden, men det vil også være påvirkninger fra innsiden. I et ferdig innsatt vindu er utforingene en stor del av vindusløsningen på innsiden. Utforingene vil bli påvirket av fukt og riping fra bla. blomsterpotter og vanning. Overflaten på G-Fix er den beste på markedet mht. ripemotstand og fuktinntregning, en viktig egenskap for det komplette resultatet.

G-FIX er et patentert system utviklet av Talgø. Det forenkler montering av utforinger ved hjelp av klips for sammenføyning. Foringene har et innfrest spor på baksiden som klipsene skyves inn i. Systemet gjør at man blir kvitt all skruing og boring, og i tillegg gir klipsene en unik justeringsmulighet etter at foringene er satt inn i karmen. Dette gjør prosessen raskere for proffsnekkeren og enklere for hobby-snekkeren.

 

 

Vedlikeholdsveiledning Listverk/utforinger i MDF

Produktbeskrivelse

Selv om det finnes et stort antall profiltyper på markedet, leverer mange høvlerier også spesialprofiler på bestilling.
Høvlede profiler i MDF materiale (Medium density fiberboard).
MDF er et materiale bestående av trespon og lim presset til plateformat for videre bearbeiding til ulike type høvlede profiler. Plater som Gapro benytter inneholder 83,5% trefiber fra Gran og 9,0% Urea, 6,5% Vann, 0,5% parafinvoks og 0,5% ammoniumsulfat.

På MDF legges en PP/PE-folie (polypropylen + polyethylen + cellulose). Materiale tilhører gruppen av polyole finer som er fremstilt av olje. Lakken som påføres ved produksjon av folien, er en modernisert DD- lakk (2-komp. oljebasert) for dagens miljøkrav og er ekstra motstandsdyktig overfor UV-lys.

Folien legges på MDF i form av en smeltelim Akzo Nobel, som er en smeltelim med tetthet 1g/cm3.

Alle produkter leveres ferdig malt eller med en folie som er lakkert fra produsent. Overflatebehandlingen har ingen miljømessige skadevirkninger etter herdet tilstand.

Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder
Regelmessig støvtørking med godt oppvridd klut. Et mildt rengjøringsmiddel kan benyttes.
Flekkfjerning med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel, alternativt sliping med fint sandpapir eller White Spirit (gjør først et forsøk på et område som ikke godt synlig).

Vedlikeholdsinstruks og -intervall
Vedlikehold av malte MDF produkter skal jevnlig rengjøres med en godt oppvridd klut. Et mildt rengjøringsmiddel kan med fordel benyttes.
Folierte MDF produkter fra Gapro Norge er overflatebehandlet med ett strøk CC-lakk på den PVC baserte "grunningsfolien" som ommantles i form av en smeltelim. Overflatebehandlingen har ingen miljømessige skadevirkninger etter utherdet tilstand.
For etterbehandling anbefales mattsliping og rengjøring av flate før påføring av oljebasert maling, glans halvblank.
Standard hvitmalte MDF produkter leveres i fargekoden: NCS S 0502 Y.
Andre NCS-fargekoder leveres på forespørsel.

Fargehandlere, byggevareforretninger og produsenten vil kunne gi informasjon om produkter som er best egnet til vedlikehold.

Fuktbestandighet
Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.

Miljøpåvirkning

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi:
Foreligger ikke.

Emisjon
Tilfredsstiller krav til emisjonsklasse E1. Etter 28 dager er emisjonen av formalin under grenseverdien på 0,13 mg/kbm luft

Miljømerking
Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.


HMS-Referanser

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.
 

Behandlingsmåte for avfall iht. NS 9431

Avfallstype: Trebaserte plater
Avfallshåndtering: Forbrenning i forbrenningsovn for avfall.
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Øvrige opplysninger
Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

Teknisk service
Produsent/importør Gapro Norge AS
Organisasjonsnr. NO 941 646 799 MVA
Postadresse Postboks 94 Næringsparken
Postnr. og poststed 2065 GARDERMOEN
Telefon 63 94 35 50
E-post  post@gapro.no
Internettadresse  www.gapro.no